PRK - LASEK

PRK - LASEK

PRK - LASEK

PRKnın açılımı photorefraktif keratektomidir Anlamı ışık kullanarak korneayı kesmektir. Excimer lazer ile gözün odaklama sisteminin önemli bir kısmı olan korneanın eğimi değiştirilir. Halen en yaygın şekilde kullanılan Lasik tekniğinden farklı olarak PRK da korneada kapak açılmaz, lazer direkt olarak dış yüzeyden başlar.

Ameliyatın bitiminde tahriş olan yüzeyin daha kolay iyileşmesi ve rahatsızlığı azaltmak amacı ile birkaç gün için kontakt lens takılır. İyileşme tamamlanıncaya kadar görme bulanık olur. Görmenin tamamen normalleşmesi Lasikin aksine birkaç hafta alabilir.

WhatsApp Destek