LASİK

LASİK

LASİK

* Göze uyuşturucu damla damlatılır.

* Gerekli sterilizasyon sağlandıktan sonra mikrokeratom adı verilen otomatik cihazla gözün en üst saydam tabakası olan korneada flep (kapakçık) oluşturulur.

* Lazer ile korneanın flebin altında kalan kısmına bilgisayarlı lazer cihazı eşliğinde yeni bir şekil verilir.

* Kapak yerine kapatılır.

* Her göz için operasyon süresi 5 dakika olup 25-30 saniyesi lazerle ilgidir.

* Hasta bu işlemler esnasında ağrı duymaz sadece dokunulduğunu hisseder.

* Her iki göz aynı gün opere edilir.

Birinci Adım:

Özel bir aletle hastanın gözünü kırpmayacak şekilde hazırlanmasından sonra mikrokeratom adlı alet gözün yüzeyinde başlangıç kesi noktasına yerleştirilir. Bu aletin otomatik hareketi gözün yüzeyinden 160 mikron kalınlığında ince bir tabakayı (“flep” diye adlandırılır) kaldıracak şekilde hazırlanmıştır.

İkinci Adım:

Flep son noktasında kesilmemiş bir parça ile menteşeli gibi hazırlandıktan sonra nazik bir şekilde, özel bir alet yardımıyla kaldırılır. Altta kalan yüzey incelenir ve temizlenip kurulandıktan sonra lazer uygulamasına hazır hale getirilir.

Üçüncü Adım:

Lazer tüm bu işlemler başlamadan önce hastanın gözündeki numaraya göre hazırlanmıştır. Flep kaldırıldıktan ve yüzey kurulandıktan sonra lazer çalıştırılır. Hastaya cihazın içindeki yeşil ışığa bakması söylenir.

Lazer vuruşları sırasında hastanın gözünü oynatması çok önemli değildir.

Çünkü lazer bu göz hareketlerini yakalayacak şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bir süre kendi bilgisayar sistemi ile gözün numarasını yok edecek

şekilde çalışır ve işlem sona erer. Cerrah, bir ayak pedalı ile istediği

zaman lazer vuruşlarını kontrol edebilir.

Dördüncü Adım:

İşlem bittikten sonra flep nazik bır şekilde doğal yerine yerleştirilir. Flep birkaç dakika içinde eski yerine yapışır. Herhangi bir dikiş veya yapıştırma maddesine gereksinme yoktur. Artık bundan sonraki ölçümlerde gözde miyopi, hipermetropi veya astigmata rastlanmayacaktır.

WhatsApp Destek