İ-LASİK

İ-LASİK

İ-LASİK

Yüksek astigmatizma
Korneada aberasyonların olması (göze giren ışık demetinin miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi düzenli kusurlar dışında kalan korneadaki düzensiz kusurlara bağlı sapması)
LASIK sonrası gözde numara kalması
Kişinin daha önce katarakt, kornea nakli gibi göz ameliyatı geçirmiş olması.
Astigmat Tedavisinde i-LASIK
Yüksek astigmatizma ve kornea aberasyonlarında standart LASIK tedavisi, bu göz kusurlarının olmadığı hastalara kıyasla ameliyat sonrası daha düşük görme kalitesine neden olabilmektedir.

Günümüzde Wavefront teknolojisi ile (göze gönderilen ışık demetlerinin yansımalarını değerlendirerek gözdeki referans noktalarında oluşan sapmaları ölçer) bu aberasyonlar analiz edilmekte ve lazerin uygulanacağı cihaza bu bilgiler entegre edilerek aberasyonların giderilmesi sağlanmaktadır.

Bu sayede i-LASIK ile yüksek astigmatizma ve kornea aberasyonu olan kişinin gözlüksüz veya kontakt lenssiz görme seviyesinin artırılmasının yanında, görüş kalitesi de artırılmaktadır.

Tedavi aşamaları, ameliyat öncesi ve sonrası standart LASIK tedavisi ile aynı şekildedir.

i-LASIK tedavisinde astigmat, miyop ve hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir.

i-LASIK yöntemiyle göz lazer ameliyatı sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur. Yüksek numaraları olan hastalarda ise gözde numara kalması söz konusu olabilir. Hekiminiz bu konuda size bilgi verecektir.

i-LASIK için Uygun Muyum?
18 yaşını doldurmuş ve son 1 sene içerisinde kırma kusurunda değişiklik saptanmayan kişiler bu tedavi için adaydır ve göz çizdirme yani i-LASIK ameliyatının uygulanıp uygulanamayacağı detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilmektedir.

Göz lazer muayenesi sırasında özellikle işlemin uygulanacağı kornea dokusunun kalınlığı, eğimi ve biyomekanik gücü değerlendirilmekte ve keratokonus (gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneanın öne doğru bombeleşip inceldiği ilerleyici bir hastalıktır), katarakt ve şiddetli göz kurluğu gibi ameliyata engel teşkil edebilecek bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

Ayrıca göz kayması (şaşılık) olup olmadığı değerlendirilmekte ve detaylı bir retina muayenesi ile olası retina yırtık ve deliklerinin tespiti de yapılmaktadır. Retinada yırtık ve/veya delik saptanması durumunda hastayı retina uzmanları değerlendirmelidir.

Günümüzde miyopide yaklaşık 10, astigmatizmada 6 ve hipermetropide 6 numaranın altındaki kırma kusurlarına i-LASIK ile müdahale edilmektedir.

i-LASIK Kimlere Uygulanmaz?
Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb),
Kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse,
Şiddetli göz kuruluğu hastalığı ya da,
Göz tansiyonu (glokom)
varsa i-LASIK uygulanamaz.

i-LASIK Ameliyatı Öncesi
Kontakt lens kullanan hastaların i-LASIK muayenesi ve ameliyatı öncesi yumuşak lens kullanıcılarında 1 hafta, sert lens kullanıcılarında ise 2 hafta önce lenslerini kullanmayı bırakmaları önerilmektedir. Planlanan ameliyattan önce hastanın gözünde çapaklanma, batma gibi şikayetleri olması durumunda hasta hekimini bilgilendirmelidir.

WhatsApp Destek