FEMTO KATARAKT (LAZERLE BIÇAKSIZ KATARAKT AMELİYATI)

FEMTO KATARAKT (LAZERLE BIÇAKSIZ KATARAKT AMELİYATI)

FEMTO KATARAKT (LAZERLE BIÇAKSIZ KATARAKT AMELİYATI)

2012 yılı başından beri uygulanmaya başlanan Femto second ile katarakt ameliyatı, özellikle sert ve riskli kataraktlarda çok büyük avantaj yaratmaktadır.

Bu ameliyatta göz içine giriş kesileri bıçak yerine lazerle yapılıyor ve göz merceğinin ön zarı lazer ile kesilerek (kapsüloreksis) göz içi lensi kayma ihtimali ortadan kalkıyor.

Katarakt oluşmuş göz merceği, lazer ile küçük parçalara ayrılıyor, böylece fako işlemi çok kısalıyor ve daha emniyetli bir hale geliyor.

Ultrason kullanımının hemen hemen ortadan kalktığı bu işlemde daha hızlı iyileşme sağlanmakta ve daha iyi görme kalitesi ortaya çıkmaktadır.

Femto second lazeri ile yapılan katarakt ameliyatlarında ameliyattan sonra kişi hem uzağı hem de yakını gözlüksüz ve net görmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için kişide mevcut astigmat numaralarının da aynı ameliyatla sıfırlanması gerekmektedir.

İşte bu femtosaniye lazerle etkili bir şekilde katarakt ameliyatı sırasında sağlanır. Böylece göz içine konan  mercekten maksimum yarar sağlanılabilinir.

Katarakt ameliyatları eskiden fako yöntemi ile başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyordu.

Ancak; sert kataraktlarda, sadece bir gözü gören hastalarda, göz merceğinin bağı gevşek olan riskli hastalarda, korneası zayıf kritik vakalar gibi katarakt ameliyatının riskinin yüksek olduğu hastalarda femto second lazer ile  katarakt büyük üstünlük sağlıyor.

Ayrıca multifocal mercek (uzak-yakın) konan hastalarda merceğin zaman içinde küçük kaymaları dahi, görme kalitesini etkiliyor, femto katarakt ameliyatlarında mercek kayma riski ortadan kalkıyor, böylece görme kalitesi bozulmuyor.

Tedavide kullandığımız femto second lazerde işlem süresince  kesintisiz ultrason görüntüsü sağlandığından diğer femto lazerlerden daha iyi sonuç alınmaktadır.

WhatsApp Destek